AktualnościKolejny wyrok uniewinniający wywalczony przez adwokata Michała Białka

 Szanowni Państwo,
miło nam poinformować o kolejnym wyroku uniewinniającym wywalczonym przez Adwokata Michała Białka.

czytaj więcej...

Kolejny wyrok uniewinniający Klienta naszej Kancelarii

Szanowni Państwo, kolejny sukces Adwokata Michała Białka.

Wyrokiem z dnia 18 maja 2023 roku (sygnatura akt II K 8/23)

czytaj więcej...

PRZECIWNIK PROCESOWY UZNANY ZA NIEGODNEGODZIEDZICZENIA W SPRAWIE O 630.000 złotych

Szanowni Państwo, miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Adwokata Michała Białka.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2023 roku (sygnatura akt XIII C 189/22) Sąd Okręgowy w Poznaniu, XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie w sprawie z powództwa naszego klienta uznał pozwanego za niegodnego dziedziczenia po swojej siostrze. Wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie wynosiła 630.000 złotych. Niniejsze orzeczenia sprawia, że pozwany nie będzie mógł być uznany za spadkobiercę po swojej siostrze.

czytaj więcej...

Kolejny wyrok uniewinniający wywalczony przez adwokata Michała Białka

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 968/22 nasz Klient został uniewinniony od zarzucanego mu czynu z art. 158 § 1 k.k. (bójka i pobicie)

czytaj więcej...

Kolejne uniewinnienie naszego Klienta!!

 Szanowni Państwo, miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii.

czytaj więcej...

Kolejne uniewinnienie naszego Klienta

Sąd Rejonowy w Lesznie uniewinnił naszego Klienta od wykroczenia drogowego z art. 86 §1 kodeksu wykroczeń, które miało polegać na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie manewru skrętu w lewo bez uprzedniego upewnienia się co do bezpiecznej możliwości wykonania tego manewru, co z kolei miało doprowadzić do zderzenia z innym kierowcą

czytaj więcej...

WYGRANA PRZED SĄDEM GOSPODARCZYM W SPRAWIE O ZAPŁATĘ 208.658 złotych

 Szanowni Państwo, pragnę poinformować o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii w sprawie gospodarczej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawiie IX GC 144/19.

czytaj więcej...

ZGODA SĄDU NA PROWADZENIE POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W BLOKADĘ ALKOHOLOWĄ

 Miło nam Państwa poinformować, iż dzięki skutecznemu wnioskowi złożonemu przez adw. Michała Białka, Sąd Rejonowy w Lesznie II Wydział Karny

czytaj więcej...

WYGRANA PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W LESZNIE – 70.000 złotych ZADOŚĆUCZYNIENIA ORAZ 29.011,37 złotych ODSZKODOWANIA

 Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma przyjemność poinformować Państwa

czytaj więcej...

UWZGLĘDNIENIE ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE PRZEDŁUŻENIA STOSOWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

 Miło nam Państwa poinformować, że Sąd Okręgowy w Poznaniu IV Wydział Karny Odwoławczy

czytaj więcej...

WYROK UNIEWINNIAJĄCY SĄDU REJONOWEGO W KOŚCIANIE II WYDZIAŁ KARNY

 Miło nam Państwa poinformować, że dnia 29 marca 2021r. doszło do uniewinnienia przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział II Karny (sygn. akt II W 364/19)

czytaj więcej...

170.000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz renta za śmierć osoby najbliższej

 Mamy zaszczyt Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 10.12.20r. Sąd Okręgowy w Poznaniu z siedzibą w Lesznie XIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XIII C 701/19/4 zasądził od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na rzecz mieszkańców powiatu leszczyńskiego kwotę po 85.000 złotych

czytaj więcej...

WYROK UNIEWINNIAJĄCY SĄDU REJONOWEGO W GOSTYNIU W SPRAWIE WYKROCZENIA DROGOWEGO

 Miło nam Państwa poinformować, że wyrokiem z dnia 27 października 2020. w sprawie o sygn. II W 230/19 Sąd Rejonowy w Gostyniu II Wydział Karny uniewinnił mieszkańca powiatu gostyńskiego

czytaj więcej...

Wygrana apelacja przed Sądem Okręgowym w Poznaniu- 35.000 złotych zadośćuczynienia

 Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek apelacji wywiedzionej przez adwokata Michała Białka,

czytaj więcej...

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA ALIMENTACYJNEGO ZWIĄZANEGO Z USTALENIEM OJCOSTWA

  Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie z przyjemnością informuje , że Sąd Rejonowy w Lesznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowieniem z dnia 24 lipca 2020r.

czytaj więcej...

Odszkodowanie za spalony samochód

 Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie

czytaj więcej...

Odszkodowanie od Miasta Leszna za uszkodzony samochód

 Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 21.02.20r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 444/19 zasądził od Gminy Miasto Leszno- Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie na rzecz mieszkańca Niemiec kwotę 5.618,08 złotych złotych tytułem odszkodowania za szkody lakiernicze w samochodzie m-ki Audi wywołane w dniu 01.08.2018r. przez pracowników MZBK w Lesznie podczas wykonywania pracy związanej z koszeniem trawy.

czytaj więcej...

Niezarządzenie wykonania kary 1 roku pozbawienia wolności

  Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie z przyjemnością informuje , że Sąd Okręgowy w Poznaniu V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych postanowieniem z dnia 05 września 2019r., w sprawie o sygn. V Kzw 725/19

czytaj więcej...

150.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej

 Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 25.07.19r. Sąd Okręgowy w Poznaniu z siedzibą w Lesznie XIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XIII C 515/17/4 zasądził od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na rzecz mieszkańców powiatu leszczyńskiego kwotę po 75.000 złotych

czytaj więcej...

140.000 złotych w postępowaniu nakazowym

 Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie z przyjemnością informuje , że nakazem zapłaty z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie o sygnaturze XIII Nc 102/18 Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie

czytaj więcej...

Umorzenie postępowania karnego przeciwko podejrzanym

 Postanowieniem z dnia 18.12.18r. Prokurator Rejonowy w Lesznie umorzył dochodzenie o sygnaturze  PR 1 Ds.2241.2018 przeciwko mieszkankom Częstochowy podejrzanym o przestępstwo z art. 278§1k.k.

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający Sądu Rejonowego w Lesznie w sprawie wykroczenia drogowego

Miło nam Państwa poinformować, że wyrokiem z dnia 09 października 2018r. w sprawie o sygn. II W 1846/17  Sąd Rejonowy w Lesznie II Wydział Karny uniewinnił mieszkańca gminy Osieczna

czytaj więcej...

Pół miliona złotych w postępowaniu nakazowym z weksla

 Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie z przyjemnością informuje , że nakazem zapłaty z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie o sygnaturze XIII Nc 4/18 Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie 

czytaj więcej...

Umorzenie postępowania karnego przeciwko podejrzanej

 Postanowieniem z dnia 15 maja 2018r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa Podgórze umorzył dochodzenie o sygnaturze 2Ds 280.2018 przeciwko mieszkance Powiatu Leszczyńskiego podejrzanej o przestępstwo z art. 178b k.k.

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający w sprawie wykroczenia drogowego

Miło nam Państwa poinformować, że wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018r. Sąd Rejonowy w Kościanie w sprawie II W 451/17 uniewinnił mieszkańca gminy Śmigiel

czytaj więcej...

Wygrana apelacja

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek apelacji wywiedzionej przez adwokata Michała Białka, Sąd Okręgowy w Poznaniu VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie o sygnaturze VIII Pa 172/17, zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Lesznie z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie IV P 239/12, i stwierdził, że mieszkanka Śmigla w dniu 17 kwietnia 2012r. w zakładach "Hoffmann" sp. z o.o. uległa wypadkowi przy pracy. Adwokat Michał Białek z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie w niniejszej sprawie reprezentował mieszkankę Śmigla.

czytaj więcej...

80.000 złotych tytułem zadośćuczynienia

Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 27.04.17r. Sąd Okręgowy w Poznaniu z siedzibą w Lesznie XIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XIII C 556/15/4 zasądził od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na rzecz mieszkanki powiatu leszczyńskiego kwotę 80.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne (stłuczenie prawego płuca, odmy śródpiersiowej, stłuczenie brzucha, złamania wielofragmentowego przynasady i nasady dalszej lewej kości udowej,rany tłuczonej lewego kolana z uszkodzeniem więzadła właściwego rzepki, złamania awulsyjnego prawej kości skokowej, złamania kości nosa, złamania szczęki z utratą 4 zębów), jakich doznała mieszkanka powiatu leszczyńskiego w następstwie wypadku komunikacyjnego do jakiego doszło w dniu 23 października 2013r. na drodze Gołanice - Święciechowa

czytaj więcej...

Wygrany proces o 30 000 zł zadośćuczynienia

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez Adwokata Michała Białka w imieniu mieszkanki powiatu leszczyńskiego w dniu 27 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 968/14 zasądził od GENERALI T.U. S.A. na rzecz mieszkanki powiatu leszczyńskiego kwotę 30.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne ( złamanie ręki lewej w obrębie nasady dalszej kości promieniowej), jakich doznała mieszkanka powiatu leszczyńskiego w następstwie poślizgnięcia się w dniu 01 lutego 2014r. w Kiełczewie na nieodśnieżonej nawierzchni parkingu.

czytaj więcej...

30 000 zł odszkodowania

Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 20.12.16r. Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1796/14 zasądził od mieszkańca Brzegu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na odśnieżaniu chodników na rzecz mieszkanki Brzegu kwotę 30.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne ( złamanie trójkostkowe z przemieszczeniem odłamów typu WEBER C- wieloodłamowego złamania kostki przyśrodkowej oraz tylnej wargi kości piszczelowej około 40% powierzchni stawowej), jakich doznała mieszkanka Brzegu w następstwie poślizgnięcia się w dniu 17 stycznia 2013r. na nieodśnieżonym chodniku przy ulicy Rynek w Brzegu.

czytaj więcej...

50 000 zł odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez adw. Michała Białka w imieniu mieszkańca Leszna w dniu 14 lipca 2016r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie XIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. XIII C 594/15 zasądził od mieszkańca Gminy Krzemieniewo na rzecz mieszkańca Leszna kwotę 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, jakich doznał mieszkaniec Leszna w następstwie uderzenia go przez Pozwanego nożem w wyniku czego Powód doznał: złamania żuchwy, porażenia nerwu językowego, krwiaka tkanek miękkich szyi oraz rany ciętej głowy.

czytaj więcej...

Prawo Karne Procesowe

Miło nam Państwa poinformować, że Adwokat Michał Białek z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie w dniu 09 czerwca 2016r. ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym 2-semestralne Studia Podyplomowe Prawa Karnego Procesowego.

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie jest dewizą Kancelarii oraz sprawia, że sprawy naszych Klientów prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oraz orzecznictwie sądów. [[link do dyplomu]

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający w sprawie mieszkanki Leszna oskarżonej przez Urząd Celny w Lesznie

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że w dniu 06 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Lesznie II Wydział Karny wydał wyrok uniewinniający w sprawie mieszkanki Leszna, która została oskarżona przez Urząd Celny w Lesznie , o to że:

"będąc Wiceprezesem firmy X z siedzibą w Lesznie w okresie od 26 kwietnia 2009 r. do 26 stycznia 2010 r. w Lesznie uchylała się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi, tj. Naczelnikowi Urzędu Celnego w Lesznie przedmiotu opodatkowania w postaci 8500 litrów oleju opałowego sprzedanego w krótkich odstępach czasu, tzn. w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., z tym samym zamiarem i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, z naruszeniem warunków uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy ze względu na przeznaczenie na cele grzewcze, przez co narażono na uszczuplenie podatek akcyzowy o małej wartości, który wynosił 15486,00 zł." - tj. o popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 54 § 2 k.ks. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

Adwokat Michał Białek w opisanej sprawie był obrońcą oskarżonej

czytaj więcej...

Wygrany proces o odszkodowanie komunikacyjne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez adw. Michała Białka w imieniu mieszkanki Leszna w dniu 14 października 2015r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 991/14 zasądził od Ceska pojistovna S.A. Oddział w Polsce na rzecz mieszkanki Leszna kwotę 20.542 złotych tytułem odszkodowania za uszkodzenia jakim na skutek wypadku komunikacyjnego z dnia 06.06.2014r., uległ samochód IVECO DAILY 50C 15.

czytaj więcej...

Odszkodowanie od TUiR ALLIANZ Polska S.A.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez adw. Michała Białka w imieniu mieszkańca Leszna w dniu 26 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 1252/14 zasądził od TUiR ALLIANZ Polska S.A. na rzecz mieszkańca Leszna kwotę 15.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, jakich doznał mieszkaniec Leszna w następstwie poślizgnięcia się w dniu 07 grudnia 2013r. na nieodśnieżonej nawierzchni drogi osiedlowej na osiedlu Ostroroga w Lesznie.

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający mieszkańca Wałbrzycha

Miło nam Państwa poinformować, że wyrokiem z dnia 23.09.15r. Sąd Rejonowy w Rawiczu II Wydział Karny w sprawie o sygn. akt II K 111/15 wydał wyrok uniewinniający mieszkańca Wałbrzycha

czytaj więcej...

Kolejna wygrana sprawa

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że w dniu 13 października 2014r. Sąd Rejonowy w Lesznie XII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Rawiczu wydał wyrok uniewinniający w sprawie mieszkanki Leszna, która została oskarżona przez Prokuraturę Rejonową w Rawiczu.

czytaj więcej...

Współpraca z NIKE CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ

Miło nam Państwa poinformować, że Kancelaria Adwokacka adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie rozpoczęła szeroką współpracę z firmą NIKE CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ sp. z o.o. sp. k.a. z siedzibą w Lesznie.

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający w sprawie kibiców klubu KS Falubaz Zielona Góra

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że w dniu 23 czerwca 2014r. Sąd Rejonowy w Poznaniu - Poznań Stare Miasto wydał wyrok uniewinniający w sprawie kibiców klubu KS Falubaz Zielona Góra.

czytaj więcej...

KOLEJNE UNIEWINNIENIE WYWALCZONE PRZEZ ADWOKATA MICHAŁA BIAŁKA

 Szanowni Państwo, miło nam poinformować o kolejnym wyroku uniewinniającym dla Klienta naszej Kancelarii

czytaj więcej...


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]