PRZECIWNIK PROCESOWY UZNANY ZA NIEGODNEGODZIEDZICZENIA W SPRAWIE O 630.000 złotych

Data publikacji: 2023-04-14

 Wyrok ten jest pokłosiem wcześniej sprawy karnej, która toczyła się przeciwko pozwanemu w Sądzie Rejonowym w Lesznie, II Wydziale Karnym. Wówczas, oskarżony został uznany winnym tego, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez uzyskanie od pokrzywdzonej upoważnienia do dysponowania środkami finansowymi dokonywał z jej rachunku przelewu pieniędzy w bardzo dużych kwotach na swój rachunek bankowy, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonej (czyn z art. 284 § 2 k.k.). Jednocześnie czynu tego dopuścił się w warunkach ciągu przestępstw.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie, przedstawiając ustnie motywy rozstrzygnięcia z dnia 11 kwietnia 2023 roku, podzielił argumentację wyroku zapadłego w sprawie karnej.

Jednocześnie należy wyjaśnić, iż spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności, bądź też umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Z powództwem o uznanie spadkobiercy za niegodnego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym powzięto wiedzę o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

powrót do wszystkich

Consensus facit legem.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]