Kolejne uniewinnienie naszego Klienta!!

Data publikacji: 2023-03-10

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 580/22 nasz Klient został uniewinniony od zarzucanych mu czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Nasz Klient był oskarżony o to, że w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w łącznej kwocie 27.308,80 zł wprowadzając w błąd poprzez przedłożenie nieprawdziwych nierzetelnych dokumentów w postaci deklaracji dotyczących wypłaty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na prowadzenie działalności gospodarczej, czym działał na szkodę wyżej wymienionym.

Obrońca adw. Michał Białek wykazał przed Sądem, że brak było po stronie oskarżonego oszukańczego zamiaru, bowiem nie miał on zamiaru działać na niekorzyść PFRON, co z kolei wyklucza jego odpowiedzialność karną. Realizacja samych znamion strony przedmiotowej przy braku koniecznych znamion podmiotowych jest niewystarczająca dla przypisania popełnienia czynu zabronionego z art. 286 § 1 k.k.

powrót do wszystkich

Consensus facit legem.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]