POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE

Data publikacji: 2020-05-14

 Najczęściej to kobieta przybiera nazwisko mężczyzny, ale zdarzają się też sytuacje, gdy to mężczyzna przybiera nazwisko kobiety albo gdy jeden lub oboje małżonkowie łączą swoje nazwiska, niezależnie od przyjętego rozwiązania każde z nich jest odwracalne. Należy jednak pamiętać, że termin na złożenie odpowiedniego oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego wynosi trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, później zmiana nazwiska możliwa będzie tylko w drodze administracyjnej, również przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jednak według innej, bardziej skomplikowanej procedury. Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska składa się na piśmie, takie oświadczenie można złożyć również przed Konsulem RP. W oświadczeniu kierowanym do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wskazać należy miejsce sporządzenia aktu małżeństwa oraz datę uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Do oświadczenia kierowanego do Konsula RP należy załączyć odpis wyroku rozwodowego oraz odpis zupełnego aktu małżeństwa zaktualizowany o wpis o rozwodzie.
Zaznaczenia wymaga to, że były mąż nie może żądać od byłej żony by ta powróciła do swojego nazwiska, kobiecie rozwiedzionej przysługuje prawo do zachowania nazwiska męża. Powrót przez jednego z małżonków do swojego poprzedniego nazwiska nie ma wpływu na nazwisko noszone przez dzieci pochodzące z małżeństwa, zmiana ich nazwiska, poza pewnymi wyjątkami, możliwa będzie tylko w drodze zgodnego wniosku rodziców.
Warto zwrócić uwagę na to, że powrót do poprzedniego nazwiska obarczony jest też pewnymi obowiązkami, mianowicie osoba która powróciła do swojego poprzedniego nazwiska musi wymienić dokumenty takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, a ponadto poinformować o zmianie nazwiska wszelkie urzędy i instytucje.

powrót do wszystkich

Aequitas sequitur legem.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]