AktualnościWYROK UNIEWINNIAJĄCY SĄDU REJONOWEGO W KOŚCIANIE II WYDZIAŁ KARNY

 Miło nam Państwa poinformować, że dnia 29 marca 2021r. doszło do uniewinnienia przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział II Karny (sygn. akt II W 364/19)

czytaj więcej...

170.000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz renta za śmierć osoby najbliższej

 Mamy zaszczyt Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 10.12.20r. Sąd Okręgowy w Poznaniu z siedzibą w Lesznie XIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XIII C 701/19/4 zasądził od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na rzecz mieszkańców powiatu leszczyńskiego kwotę po 85.000 złotych

czytaj więcej...

WYROK UNIEWINNIAJĄCY SĄDU REJONOWEGO W GOSTYNIU W SPRAWIE WYKROCZENIA DROGOWEGO

 Miło nam Państwa poinformować, że wyrokiem z dnia 27 października 2020. w sprawie o sygn. II W 230/19 Sąd Rejonowy w Gostyniu II Wydział Karny uniewinnił mieszkańca powiatu gostyńskiego

czytaj więcej...

Wygrana apelacja przed Sądem Okręgowym w Poznaniu- 35.000 złotych zadośćuczynienia

 Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek apelacji wywiedzionej przez adwokata Michała Białka,

czytaj więcej...

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA ALIMENTACYJNEGO ZWIĄZANEGO Z USTALENIEM OJCOSTWA

  Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie z przyjemnością informuje , że Sąd Rejonowy w Lesznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowieniem z dnia 24 lipca 2020r.

czytaj więcej...

Odszkodowanie za spalony samochód

 Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie

czytaj więcej...

Odszkodowanie od Miasta Leszna za uszkodzony samochód

 Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 21.02.20r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 444/19 zasądził od Gminy Miasto Leszno- Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie na rzecz mieszkańca Niemiec kwotę 5.618,08 złotych złotych tytułem odszkodowania za szkody lakiernicze w samochodzie m-ki Audi wywołane w dniu 01.08.2018r. przez pracowników MZBK w Lesznie podczas wykonywania pracy związanej z koszeniem trawy.

czytaj więcej...

Niezarządzenie wykonania kary 1 roku pozbawienia wolności

  Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie z przyjemnością informuje , że Sąd Okręgowy w Poznaniu V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych postanowieniem z dnia 05 września 2019r., w sprawie o sygn. V Kzw 725/19

czytaj więcej...

150.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej

 Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 25.07.19r. Sąd Okręgowy w Poznaniu z siedzibą w Lesznie XIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XIII C 515/17/4 zasądził od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na rzecz mieszkańców powiatu leszczyńskiego kwotę po 75.000 złotych

czytaj więcej...

140.000 złotych w postępowaniu nakazowym

 Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie z przyjemnością informuje , że nakazem zapłaty z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie o sygnaturze XIII Nc 102/18 Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie

czytaj więcej...

Umorzenie postępowania karnego przeciwko podejrzanym

 Postanowieniem z dnia 18.12.18r. Prokurator Rejonowy w Lesznie umorzył dochodzenie o sygnaturze  PR 1 Ds.2241.2018 przeciwko mieszkankom Częstochowy podejrzanym o przestępstwo z art. 278§1k.k.

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający Sądu Rejonowego w Lesznie w sprawie wykroczenia drogowego

Miło nam Państwa poinformować, że wyrokiem z dnia 09 października 2018r. w sprawie o sygn. II W 1846/17  Sąd Rejonowy w Lesznie II Wydział Karny uniewinnił mieszkańca gminy Osieczna

czytaj więcej...

Pół miliona złotych w postępowaniu nakazowym z weksla

 Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie z przyjemnością informuje , że nakazem zapłaty z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie o sygnaturze XIII Nc 4/18 Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie 

czytaj więcej...

Umorzenie postępowania karnego przeciwko podejrzanej

 Postanowieniem z dnia 15 maja 2018r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa Podgórze umorzył dochodzenie o sygnaturze 2Ds 280.2018 przeciwko mieszkance Powiatu Leszczyńskiego podejrzanej o przestępstwo z art. 178b k.k.

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający w sprawie wykroczenia drogowego

Miło nam Państwa poinformować, że wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018r. Sąd Rejonowy w Kościanie w sprawie II W 451/17 uniewinnił mieszkańca gminy Śmigiel

czytaj więcej...

Wygrana apelacja

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek apelacji wywiedzionej przez adwokata Michała Białka, Sąd Okręgowy w Poznaniu VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie o sygnaturze VIII Pa 172/17, zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Lesznie z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie IV P 239/12, i stwierdził, że mieszkanka Śmigla w dniu 17 kwietnia 2012r. w zakładach "Hoffmann" sp. z o.o. uległa wypadkowi przy pracy. Adwokat Michał Białek z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie w niniejszej sprawie reprezentował mieszkankę Śmigla.

czytaj więcej...

80.000 złotych tytułem zadośćuczynienia

Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 27.04.17r. Sąd Okręgowy w Poznaniu z siedzibą w Lesznie XIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XIII C 556/15/4 zasądził od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na rzecz mieszkanki powiatu leszczyńskiego kwotę 80.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne (stłuczenie prawego płuca, odmy śródpiersiowej, stłuczenie brzucha, złamania wielofragmentowego przynasady i nasady dalszej lewej kości udowej,rany tłuczonej lewego kolana z uszkodzeniem więzadła właściwego rzepki, złamania awulsyjnego prawej kości skokowej, złamania kości nosa, złamania szczęki z utratą 4 zębów), jakich doznała mieszkanka powiatu leszczyńskiego w następstwie wypadku komunikacyjnego do jakiego doszło w dniu 23 października 2013r. na drodze Gołanice - Święciechowa

czytaj więcej...

Wygrany proces o 30 000 zł zadośćuczynienia

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez Adwokata Michała Białka w imieniu mieszkanki powiatu leszczyńskiego w dniu 27 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 968/14 zasądził od GENERALI T.U. S.A. na rzecz mieszkanki powiatu leszczyńskiego kwotę 30.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne ( złamanie ręki lewej w obrębie nasady dalszej kości promieniowej), jakich doznała mieszkanka powiatu leszczyńskiego w następstwie poślizgnięcia się w dniu 01 lutego 2014r. w Kiełczewie na nieodśnieżonej nawierzchni parkingu.

czytaj więcej...

30 000 zł odszkodowania

Miło nam Państwa poinformować, że na skutego powództwa wytoczonego przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie wyrokiem z dnia 20.12.16r. Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1796/14 zasądził od mieszkańca Brzegu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na odśnieżaniu chodników na rzecz mieszkanki Brzegu kwotę 30.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne ( złamanie trójkostkowe z przemieszczeniem odłamów typu WEBER C- wieloodłamowego złamania kostki przyśrodkowej oraz tylnej wargi kości piszczelowej około 40% powierzchni stawowej), jakich doznała mieszkanka Brzegu w następstwie poślizgnięcia się w dniu 17 stycznia 2013r. na nieodśnieżonym chodniku przy ulicy Rynek w Brzegu.

czytaj więcej...

50 000 zł odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez adw. Michała Białka w imieniu mieszkańca Leszna w dniu 14 lipca 2016r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie XIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. XIII C 594/15 zasądził od mieszkańca Gminy Krzemieniewo na rzecz mieszkańca Leszna kwotę 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, jakich doznał mieszkaniec Leszna w następstwie uderzenia go przez Pozwanego nożem w wyniku czego Powód doznał: złamania żuchwy, porażenia nerwu językowego, krwiaka tkanek miękkich szyi oraz rany ciętej głowy.

czytaj więcej...

Prawo Karne Procesowe

Miło nam Państwa poinformować, że Adwokat Michał Białek z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie w dniu 09 czerwca 2016r. ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym 2-semestralne Studia Podyplomowe Prawa Karnego Procesowego.

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez Adwokata Michała Białka z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie jest dewizą Kancelarii oraz sprawia, że sprawy naszych Klientów prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oraz orzecznictwie sądów. [[link do dyplomu]

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający w sprawie mieszkanki Leszna oskarżonej przez Urząd Celny w Lesznie

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że w dniu 06 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Lesznie II Wydział Karny wydał wyrok uniewinniający w sprawie mieszkanki Leszna, która została oskarżona przez Urząd Celny w Lesznie , o to że:

"będąc Wiceprezesem firmy X z siedzibą w Lesznie w okresie od 26 kwietnia 2009 r. do 26 stycznia 2010 r. w Lesznie uchylała się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi, tj. Naczelnikowi Urzędu Celnego w Lesznie przedmiotu opodatkowania w postaci 8500 litrów oleju opałowego sprzedanego w krótkich odstępach czasu, tzn. w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., z tym samym zamiarem i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, z naruszeniem warunków uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy ze względu na przeznaczenie na cele grzewcze, przez co narażono na uszczuplenie podatek akcyzowy o małej wartości, który wynosił 15486,00 zł." - tj. o popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 54 § 2 k.ks. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

Adwokat Michał Białek w opisanej sprawie był obrońcą oskarżonej

czytaj więcej...

Wygrany proces o odszkodowanie komunikacyjne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez adw. Michała Białka w imieniu mieszkanki Leszna w dniu 14 października 2015r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 991/14 zasądził od Ceska pojistovna S.A. Oddział w Polsce na rzecz mieszkanki Leszna kwotę 20.542 złotych tytułem odszkodowania za uszkodzenia jakim na skutek wypadku komunikacyjnego z dnia 06.06.2014r., uległ samochód IVECO DAILY 50C 15.

czytaj więcej...

Odszkodowanie od TUiR ALLIANZ Polska S.A.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez adw. Michała Białka w imieniu mieszkańca Leszna w dniu 26 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 1252/14 zasądził od TUiR ALLIANZ Polska S.A. na rzecz mieszkańca Leszna kwotę 15.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, jakich doznał mieszkaniec Leszna w następstwie poślizgnięcia się w dniu 07 grudnia 2013r. na nieodśnieżonej nawierzchni drogi osiedlowej na osiedlu Ostroroga w Lesznie.

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający mieszkańca Wałbrzycha

Miło nam Państwa poinformować, że wyrokiem z dnia 23.09.15r. Sąd Rejonowy w Rawiczu II Wydział Karny w sprawie o sygn. akt II K 111/15 wydał wyrok uniewinniający mieszkańca Wałbrzycha

czytaj więcej...

Kolejna wygrana sprawa

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że w dniu 13 października 2014r. Sąd Rejonowy w Lesznie XII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Rawiczu wydał wyrok uniewinniający w sprawie mieszkanki Leszna, która została oskarżona przez Prokuraturę Rejonową w Rawiczu.

czytaj więcej...

Współpraca z NIKE CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ

Miło nam Państwa poinformować, że Kancelaria Adwokacka adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie rozpoczęła szeroką współpracę z firmą NIKE CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ sp. z o.o. sp. k.a. z siedzibą w Lesznie.

czytaj więcej...

Wyrok uniewinniający w sprawie kibiców klubu KS Falubaz Zielona Góra

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że w dniu 23 czerwca 2014r. Sąd Rejonowy w Poznaniu - Poznań Stare Miasto wydał wyrok uniewinniający w sprawie kibiców klubu KS Falubaz Zielona Góra.

czytaj więcej...


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]